Missie & Visie

Missie & Visie

Visie
Techcomlight wil de daglichtprofessional zijn in duurzame (dag)lichtoplossingen.

Missie

Techcomlight past kwalitatief hoogwaardige systemen en professionele diensten toe om (dag)lichtoplossingen te bieden. Onze passie is om voor mens en dier een goede leef- en werkomgeving te creëren. Om dit waar te maken werkt Techcomlight op basis van vijf pijlers: Kwaliteit, Professionaliteit, Groei, Duurzaamheid en Creativiteit.

  

Golden Circle

De Golden Circle van Simon Sinek geeft ons doel weer. Het is een simpel, maar krachtig model dat jullie de essentiële basis van ons bedrijf toont. De Golden Circle bestaat uit drie gouden cirkels die doorlopen worden. Hierin bevinden zich de termen ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’. Centraal staat het ‘waarom’. Dat is onze drijfveer; de bestaansreden van het bedrijf Techcomlight.

 

 

 

Kwaliteit
Doordat de klant centraal staat, stellen wij hoge eisen aan de kwaliteit van onze producten, diensten en service. Meer dan 20 jaar kennis en ervaring en de motivatie om het elke dag beter te doen is het fundament voor deze kwaliteit. De hoge kwaliteit wordt onder andere aangetoond door middel van onderzoeken uitgevoerd door Grontmij, TNO en Peutz. Dit merkt u in onze producten en in onze dienstverlening.

 

  

Professionaliteit
Het deskundig uitoefenen van ons beroep; daar is elke medewerker van Techcomlight dagelijks mee bezig. Wij werken samen met externe partijen om de beste resultaten te waarborgen. Wanneer u samenwerkt met Techcomlight, kunt u uitgaan van een betrokken en betrouwbare zakenpartner.

 

  

Groei
Elke dag het beter willen doen en de lat steeds wat hoger willen leggen. Dat is de grondhouding van iedere Techcomlight medewerker. Dit is ook de basisgedachte van onze innovaties en productontwikkelingen; gezamenlijk met externe partijen het blijven door ontwikkelen van onze producten en diensten. Want alleen als we het beste uit onszelf halen, halen we het beste resultaat voor de klant.

 

  

Duurzaam 

Duurzaam staat voor Techcomlight naar het zoeken van een evenwicht tussen welzijn, natuur en economie: people, planet, profit. Deze 3 P’s worden geoptimaliseerd, waarbij we ook de balans in het oog houden. Deze balans komt zowel tot uitdrukking bij de producten en diensten als binnen de organisatie zelf. Op deze manier zorgt Techcomlight niet alleen nu voor een goede leefomgeving, maar blijft zij dat ook doen in de toekomst.

 

 

Creativiteit
Creativiteit gaat hand in hand met innovatie, zeker wanneer het gaat om het ontwikkelen van nieuwe oplossingen en diensten. Zo lang creatieve ideeën resulteren in toegevoegde waarde voor onze klanten blijft Techcomlight dit nastreven.