Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Techcomlight streeft naar duurzaamheid, waarbij continu gezocht wordt naar een evenwicht tussen welzijn, natuur en economie; people, planet, profit. Deze 3 P’s worden geoptimaliseerd, zonder de balans ertussen te verliezen. Bij voorkeur gebeurt dit op een manier die houdbaar is over de generaties heen. Op deze manier zorgt Techcomlight niet alleen nu voor een goede leefomgeving, maar blijft zij dat ook doen in de toekomst.

People
De mens staat centraal in de dagelijkse bedrijfsvoering. Er wordt niet alleen geïnvesteerd in een goede werkomgeving voor de medewerkers, maar ook voor alle stakeholders en belanghebbenden. Er wordt altijd gestreefd naar een nette omgang met klanten en leveranciers. Sterke communicatie en het nakomen van afspraken staan daarbij centraal.

Techcomlight investeert in het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers en hun omgeving. Dit wordt gerealiseerd door goede arbeidsomstandigheden en persoonlijke aandacht; aandacht voor de individu in plaats van de groep. Daarnaast creëert Techcomlight stageplekken voor verschillende leerniveaus. Niet alleen kunnen studenten hierdoor praktijkervaring op doen, maar ook blijven de medewerkers van Techcomlight op de hoogte van nieuwe theoretische inzichten. 


Planet
Milieu en maatschappij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit betrokken ondernemerschap investeert Techcomlight daarom op verschillende manieren in milieuvriendelijke middelen en kapitaal om verantwoord om te gaan met de gevolgen voor het milieu en omgeving. Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van duurzame logistiek en energie.

 

Een duurzame wereld begint natuurlijk bij het bedrijf zelf. Vandaar dat het bedrijfspand van Techcomlight volledig duurzaam gebouwd is. Zo zijn er bijvoorbeeld met de bouw van het pand ClickBrick bakstenen gebruikt zonder voegen en cement, waardoor de stenen gemakkelijk kunnen worden afgebroken en worden hergebruikt. Tevens wordt er geen gas gebruikt, maar wordt er gebruik gemaakt van een waterpomp welke 30 meter onder de grond ligt. Door middel van deze waterpomp en een luchtbehandelingssysteem wordt het gebouw verwarmt. Een onmisbaar kenmerk is natuurlijk de lichtvoorziening van het pand. Door middel van Solatube daglichtsystemen vindt er daglichttoetreding plaats. Wanneer dit niet voldoende is, wordt het licht aangevuld met zuinige ledverlichting, werkend op sensoren. 


Profit
Techcomlight vertaalt de term profit ook wel in 'prosperity' (welvaart). Economische winst is nodig voor een verantwoorde bedrijfsvoering, welke moet resulteren in maatschappelijke winst en welzijn. Door financiële gezondheid kan Techcomlight investeren in:
- de mens met onder andere (bij)scholing;
- een veilige en gezonde werkomgeving;
- middelen zoals besparende technologieën;
- de marktomgeving, waaronder het investeren in de relatie met klanten en leveranciers.