Garantievoorwaarden

 

Voor alle producten die onder deze garantie zijn aangeschaft of geleverd, garandeert Techcomlight B.V. dat zij vrij zijn van fabricage- en/of materiaalfouten gedurende een tijdbestek vanaf de aankoopdatum zoals hieronder omschreven.

U heeft op de niet-elektronische onderdelen van Solatube® daglichtsystemen 10 jaar fabrieksgarantie. Op alle andere producten geldt 5 jaar, tenzij anders omschreven. In afwijking van onze algemene leveringsvoorwaarden is op het TechLED-systeem een garantietermijn van 3 jaar van toepassing. Kosten van hermontage of het uitwisselen van (led)lichtbronnen blijven voor rekening van de afnemer.

Onder 'onderdelen van Solatube daglichtsystemen' worden de volgende producten verstaan: koepels, dakopstanden (waarop de koepel is gemonteerd), plafondplaten en plafondplaatringen (waarop de plafondplaat is gemonteerd), reflecterende onderdelen, afsluitmaterialen van zowel plastic, rubber als metaal alsmede bevestigingsmaterialen en pakkingen.

Mocht van enig product door Techcomlight B.V. worden vastgesteld dat er sprake is van een defect zoals in het voorgaande omschreven, dan zal dit product kosteloos worden vervangen of gerepareerd en geretourneerd, waarbij de keuze tussen de te ondernemen acties aan Techcomlight B.V. is.

Kopers dienen opgemerkte fabricage- en/of materiaalfouten binnen dertig (30) dagen bij hun Solatube dealer te melden.

Om in aanmerking te komen voor deze garantie dient u het originele aankoopbewijs te bewaren en het product online te registreren!